Otwarty konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom

Otwarty konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na 2017 r.

Na podstawie uchwały Nr XXXIII/312/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 października 2016 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na 2017 r.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie http://bip.starogard.pl/ w zakładce Organizacje pozarządowe/Otwarte konkursy ofert/2017 r. lub pod linkiem http://bip.starogard.pl/Article/get/id,20172.html.