Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na 2016 r.

Na podstawie Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na 2016 r. Treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie http://bip.starogard.pl/ w zakładce Organizacje pozarządowe/Otwarte konkursy ofert/2016 r. lub pod linkiem http://bip.starogard.pl/Article/get/id,19607.html