Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2016 r.

11 grudnia 2015 r.

Na podstawie uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2016 r.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie bip.starogard.pl w zakładce Organizacje pozarządowe/Otwarte konkursy ofert/rok 2016 lub pod linkiem http://bip.starogard.pl/Article/get/id,19424.html