Otwarty konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na 2023 r.

Na podstawie uchwały Nr LI/617/2022 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 października 2022 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023”, Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na 2023 r.

Treść ogłoszenia znajduje się pod linkiem:
https://bip.starogard.pl/a,24531,otwarty-konkurs-ofert-w-zakresie-przeciwdzialania-uzaleznieniom-i-patologiom-spolecznym-na-2023-r.html