Otwarty konkurs ofert w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Na podstawie Uchwały Nr XVI/183/2019 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania na 2020 r.

Treść ogłoszenia znajduje się na stronie: https://bip.starogard.pl/a,22624,konkurs-ofert-w-zakresie-nauki-szkolnictwa-wyzszego-edukacji-oswiaty-i-wychowania-na-2020-r.html

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl