Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2019 r.

Na podstawie uchwały Nr III/15/2018 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2019. 

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na http://bip.starogard.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe/Otwarte konkursy ofert/rok 2019 lub pod linkiem https://bip.starogard.pl/Article/get/id,21731.html. 

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl