Otwarty konkurs ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Starogardzie Gdańskim od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku

Na podstawie Uchwały Nr LI/617/2022 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 października 2022 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Starogardzie Gdańskim od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

Treść ogłoszenia: https://bip.starogard.pl/a,24430,otwarty-konkurs-ofert-w-zakresie-ekologii-i-ochrony-zwierzat-oraz-ochrony-dziedzictwa-przyrodniczego.html