Otwarty konkurs ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Starogardzie Gdańskim od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku

Na podstawie Uchwały Nr LXV/736/2023 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Starogardzie Gdańskim od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku.

Treść ogłoszenia znajduje się pod linkiem: https://bip.starogard.pl/a,25616,otwarty-konkurs-ofert-w-zakresie-ekologii-i-ochrony-zwierzat-oraz-ochrony-dziedzictwa-przyrodniczego.html