Otwarty konkurs ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na 2019 rok.

Na podstawie uchwały Nr III/15/2018 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na 2019 rok.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na bip.starogard.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe/ Otwarte konkursy ofert/ rok 2019 lub pod linkiem https://bip.starogard.pl/Article/get/id,21645.html

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl