Otwarty konkurs ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Otwarty konkurs ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Starogardzie Gdańskim od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

Na podstawie Uchwały Nr LXV/736/2023 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Starogardzie Gdańskim od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

Treść ogłoszenia znajduje się pod linkiem:  https://bip.starogard.pl/m,475,2023-rok.html