Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnienia praw dziecka na 2023 r.

Na podstawie Nr LI/617/2022 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 października 2022 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnienia praw dziecka na 2023 r.

Treść ogłoszenia znajduje się pod linkiem:
https://bip.starogard.pl/a,24532,otwarty-konkurs-ofert-w-zakresie-dzialalnosci-na-rzecz-rodziny-macierzynstwa-rodzicielstwa-upowszech.html