Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Na podstawie Uchwały Nr XL/491/2021 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
Treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie BIP. Oto link do ogłoszenia:

https://bip.starogard.pl/a,24162,ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-zakresie-dzialalnosci-na-rzecz-rodziny-macierzynstwa-rodzici.html

Zarządzenie
Ogłoszenie