Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym na 2019 r.

Na podstawie uchwały Nr III/15/2018 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na 2019 r.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie http://bip.starogard.pl/ w zakładce Organizacje pozarządowe/Otwarte konkursy ofert/2019 r. lub pod linkiem: https://bip.starogard.pl/Article/get/id,21660.html