Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2021

Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/333/2020 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2020 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2021.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie BIP: https://bip.starogard.pl/a,23222,otwarty-konkurs-ofert-w-zakresie-dzialalnosci-na-rzecz-organizacji-pozarzadowych-oraz-dzialalnosci-w.html

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl