Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Treść ogłoszenia znajduje się pod adresem: https://bip.starogard.pl/Article/get/id,21770.html

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl