Otwarty konkurs ofert: Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Starogardzie Gdańskim od 1 kwietnia do 31 grudnia 2022 roku.

Otwarty konkurs ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Starogardzie Gdańskim od 1 kwietnia do 31 grudnia 2022 roku.

Na podstawie Uchwały Nr XL/491/2021 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Starogardzie Gdańskim od 1 kwietnia do 31 grudnia 2022 roku.

Treść ogłoszenia: https://bip.starogard.pl/a,23853,otwarty-konkurs-ofert-w-zakresie-ekologii-i-ochrony-zwierzat-oraz-ochrony-dziedzictwa-przyrodniczego.html

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl