Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu woj. pomorskiego „Lato 2016”

Pomorski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa pomorskiego w roku 2016.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu województwa pomorskiego, organizujące wypoczynek na terenie kraju w terminie od 25 czerwca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 17 kwietnia 2016 r.

Szczegóły związane z ogłoszonym konkursem w tym: kryteria oceny ofert, wymagany wkład własny, formy wypoczynku podlegające dofinansowaniu znaleźć można na: http://bip.kuratorium.gda.pl/index.php?n=580

Anna Więckiewicz

Wydział Informacji Społecznej anna.wieckiewicz@um.starogard.pl