Otwarty konkurs ofert

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że Zarządzeniem Nr 63/01/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2024/2025 oraz 2025/2026”.

Treść w/w Zarządzenia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie: https://bip.starogard.pl/m,80,konkursy.html.