Otwarty konkurs ofert na 2017 rok w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Prezydent Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na 2017 rok na realizację zadań określonych w „Programie współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Informacje dot. ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu znajdują się na stronie http://bip.starogard.pl/Article/get/id,20152.html

WIS


tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl