Otwarty konkurs ofert na 2017 rok w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Prezydent Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na 2017 rok na realizację zadań określonych w „Programie współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Informacje dot. ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu znajdują się na stronie http://bip.starogard.pl/Article/get/id,20151.html

WIS


tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl