Otwarty konkurs ofert

Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie działalności wspomagającej organizacje pozarządowe poprzez dofinansowanie w roku 2020 wkładu własnego organizacji w zakresie realizowanych projektów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie BIP:
https://bip.starogard.pl/a,22562,otwarty-konkurs-ofert-w-zakresie-dzialalnosci-wspomagajacej-organizacje-pozarzadowe-poprzez-dofinans.html

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl