Otwarty konkurs ofert na 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Prezydent Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na 2017 rok na realizację zadań określonych w „Programie współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Informacje nt. ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu znajdują się na stronie http://bip.starogard.pl/Article/get/id,20103.html

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl