Opracowania planistyczne w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

Informujemy, że w dniu 3 stycznia 2020 r. zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego dwie uchwały Rady Miasta, dotyczące następujących opracowań planistycznych:

1. Uchwała Nr XVI/177/2019 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Bohaterów Getta, Kociewska w Starogardzie Gdańskim
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=66
2. Uchwała Nr XVI/178/2019 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Piłsudskiego – Chopina – Parkowa w Starogardzie Gdańskim dla terenu oznaczonego w tym planie symbolem „03MW”
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=67

Niniejsze akty prawne weszły w życie w dniu 18 stycznia 2020 r., tj. po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.

Jednocześnie zachęcamy do korzystania z Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Starogard Gdański, dostępnego pod adresem: https://stg.e-geoportal.pl/, w którym dostępne są wszystkie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie naszego miasta.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl