Ogłoszenie o wynikach konkursu dla przedszkoli niepublicznych na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłosił wyniki konkursu dla przedszkoli niepublicznych na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że Zarządzeniem Nr 417/08/2022 z dnia 19 sierpnia 2022r. ogłosił wyniki ogłoszonego Zarządzeniem Nr 389/07/2022r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2022/2023, 2023/2024”. Treść w/w Zarządzenia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie: https://bip.starogard.pl/m,80,konkursy.html.

Anna Więckiewicz

Wydział Informacji Społecznej anna.wieckiewicz@um.starogard.pl