Ogłoszenie o wycieczkach dla emerytów, rencistów i inwalidów

Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI w Starogardzie Gdańskim

organizuje w dniach:

1. 11 – 13 kwietnia 2019 3-dniową wycieczkę na trasie:
Berlin – Poczdam – Tropikalna Wyspa,
na którą posiada jeszcze 2 miejsca
koszt: 780,- + 20,- zł

2. Wycieczkę do Malborka i Dino Parku
1 czerwca 2019 r.
koszt: 160,-zł

Zapisy przyjmujemy w biurze PZERiI – UM p. 027 od wtorku do piątku
w godz. 9:00 – 13:00

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl