Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie działalności wspomagającej organizacje pozarządowe

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie działalności wspomagającej organizacje pozarządowe poprzez dofinansowanie w roku 2022 wkładu własnego organizacji w zakresie realizowanych projektów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Zgodnie z uchwałą Nr XL/491/2021 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie działalności wspomagającej organizacje pozarządowe poprzez dofinansowanie w roku 2022 wkładu własnego organizacji w zakresie realizowanych projektów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie BIP.
https://bip.starogard.pl/a,23886,ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-zakresie-dzialalnosci-wspomagajacej-organizacje-pozarzadowe-.html