Ogłoszenie o konkursie dla przedszkoli niepublicznych na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że Zarządzeniem Nr 96/02/2024 z dnia 26 lutego 2024 roku rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2024/2025 oraz 2025/2026”. Konkurs został ogłoszony zarządzeniem Nr 63/01/2024 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 26 stycznia 2024 roku. Celem konkursu było pozyskanie 300 miejsc w niepublicznych przedszkolach lub niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania pozyskano łącznie 298 miejsc. Treść Zarządzenia Prezydenta Miasta Starogard Gdański Nr 96/02/2024 z dnia 26 lutego 2024 roku w załączeniu oraz dostępna na stronie BIP.