Oferta pracy: Operator urządzeń oczyszczalni

Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. poszukuje kandydatów zainteresowanych pracą na stanowisku: Operator Urządzeń Oczyszczalni

Miejsce pracy: Oczyszczalnia Ścieków, ul. Droga Owidzka 3a, 83-200 Starogard Gdański

Opis stanowiska:
– bieżąca obsługa urządzeń i wykonywanie czynności eksploatacyjnych na obiektach technologicznych oczyszczalni ścieków
– praca w systemie zmianowym

Oczekiwania wobec kandydatów:
– wykształcenie minimum zawodowe (preferowane: mechanik, elektryk, elektromechanik, automatyk)
– prawo jazdy kat. B
– sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie, samodzielność, dyspozycyjność
– mile widziane prawo jazdy kat. C lub T
– mile widziane doświadczenie przy obsłudze urządzeń przemysłowych

Oferujemy:
– stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
– możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach
– pracownicze świadczenia socjalne
– przyjazną atmosferę pracy

Kandydaci zainteresowani rekrutacją  na stanowisko Operator Urządzeń  Oczyszczalni proszeni są o składanie CV osobiście, listownie lub przesłanie na adres  e-mailowy: sekretariat@star-wik.pl  w terminie do 21.01.2020 r.

Oferty powinny zawierać własnoręcznie podpisaną klauzulę:
„Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Spółka z o.o.; Lubichowska 128,  83-200 Starogard Gdański moich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko Operator Urządzeń Oczyszczalni,  jak i kolejnych rekrutacji przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, aż do cofnięcia wyrażonej zgody, jednak nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy. Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś Administrator danych przed wyrażeniem niniejszej zgody udostępnił mi informacje, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody”.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Spółka z o.o.; Lubichowska 128,  83-200 Starogard Gdański (dalej STAR-WiK).

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Spółka z o.o.; Lubichowska 128,  83-200 Starogard Gdański (dalej STAR-WiK), znajdują się pod adresem mailowym: iodo@star-wik.pl

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest: przeprowadzenie rekrutacji na wolne stanowiska pracy, niebędące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej oraz archiwizacji.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO).
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych innych niż wskazane w powołanych przepisach prawa pracy, będzie stanowiła zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji, a jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi taką zgodę – także na potrzeby i przez czas późniejszy do prowadzenia kolejnych rekrutacji lub do momentu cofnięcia wyrażonej zgody, jednak nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych wskazanych w przepisach prawa pracy jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne aby uczestniczyć w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl