Oferta pracy dla animatora sportu

Umiesz i lubisz organizować imprezy oraz zajęcia sportowe? Jesteś nauczycielem, instruktorem lub trenerem? Publiczne Gimnazjum Nr 2 ma dla Ciebie idealną ofertę pracy.

Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Starogardzie Gdańskim poszukuje animatora sportu na kompleks boisk sportowych Orlik mieszczących się przy szkole.

Warunki zatrudnienia:
rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie,
okres wykonywania umowy: 01.03.2017 r. – 30.11.2017 r.,
wymiar czasu pracy: 138 godz. miesięcznie,
wysokość wynagrodzenia: 2200,00 zł; w tym 1100,00 – środki wypłacane przez PG2, 1100,00 zł – wypłacone przez Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej,
oczekiwania pracodawcy: wykształcenia wyższe, kierunek: wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja bądź posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo–rekreacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m. in. instruktorzy, trenerzy.

Ogólny zakres obowiązków:
Inicjowanie, organizacja i realizacja imprez sportowych dla różnych grup wiekowych i społecznych;
Organizacja regularnych i atrakcyjnych pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych;
Realizacja miesięcznego oraz rocznego harmonogramu pracy;
Współpraca z placówkami edukacyjnymi oraz innymi podmiotami w celu promocji aktywności fizycznej;
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi;
Organizacja imprez i wydarzeń sportowych dla mieszkańców miasta.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl