Odwołanie I przetargu ustnego nieograniczonego

ODWOŁANIE PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) – Prezydent Miasta Starogard Gdański ODWOŁUJE PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim, KW GD1A/00012723/8, obr. 21, oznaczonych w ewidencji nieruchomości jako działki:

  1. nr 195/1 o powierzchni 5 738 m2 przy ulicy Powstańców Warszawskich,
  2. nr 195/2 o powierzchni 7 473 m2 przy ulicy Powstańców Warszawskich – Danuty Siedzikówny „Inki”,
  3. nr 195/3 o powierzchni 4 507 m2 przy ulicy Danuty Siedzikówny „Inki”, wyznaczony na dzień 15 marca 2017 r.

Przyczyną odwołania przetargu jest zmiana zamiarów inwestycyjnych właściciela ww. nieruchomości i w konsekwencji konieczność zmiany przeznaczenia nieruchomości, tj. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

Pliki do pobrania:

WIS

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl