Obwieszczenie o przeprowadzeniu oględzin nieruchomości

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wpisania do rejestru zabytków woj. pomorskiego kamienicy położonej przy al. Wojska Polskiego 9, Pomorski Konserwator Zabytków zawiadamia o przeprowadzeniu oględzin nieruchomości. Odbędą się one 28 sierpnia 2023 r. od godz. 9:30. Osoby delegowane do udziału w oględzinach w imieniu stron powinny się legitymować odpowiednim upoważnieniem.