Obwieszczenie

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego wszczętego z wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji STAR – WiK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (adres: ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego poboru wody podziemnej z utworów czwartorzędowych z ujęcia miejskiego „POŁUDNIE” w Starogardzie Gdańskim za pomocą istniejących studni głębinowych.

Pliki do pobrania: