Nowe zasady przyznawania zasiłku rodzinnego

1 stycznia 2016 r. weszły w życie nowe zasady przyznawania zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego.

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą prawa do świadczeń rodzinnych. Wprowadzenie zasady „złotówka za złotówkę” powoduje, że świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów.
Za przekroczenie progu dochodowego o każdą złotówkę łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1,00 zł.
Powyższe zasady dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego oraz podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.
Osoby, które w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego otrzymały decyzję o odmowie przyznania zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2015/2016 mogą ponownie złożyć wniosek. Wprowadzenie zasady „złotówka za złotówkę” nie przewiduje bowiem przeliczenia dochodu i przyznania świadczeń z urzędu.
Wnioski można składać osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych oraz Pomocy Osobom Uprawnionym do Alimentów na drukach dostępnych w Dziale lub na stronie MOPS Starogard Gdański od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30, a także drogą elektroniczną przez portal informatyczny emp@tia.
W przypadku wątpliwości informacje udzielane są w godz. 8.00 do 15.30
pod numerem tel. (58) 561-29-32 lub pod adresem e-mail: sekretariat@mops.starogard.pl

WIS

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl