Niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego – wyniki konsultacji społecznych

Zgodnie z ogłoszeniem o przeprowadzaniu konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert zamieszczamy informację z konsultacji społecznych w sprawie projektu w/w uchwały.
Uwagi i propozycje można było składać od 10 stycznia do 16 stycznia 2018 r.

Projekt Uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert umieszczony został na stronie internetowej miasta http://www.starogard.pl, na stronie http://bip.starogard.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Do projektu uchwały nie wpłynęły żadne uwagi.

Rada Miasta Starogard Gdański w dniu 24 stycznia b.r. podjęła uchwałę Nr XLIX/506/2018 w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert.

Prezydent Miasta
(-) Janusz Stankowiak

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl