NGO – otwarty konkurs ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie BIP:
https://bip.starogard.pl/a,22561,otwarty-konkurs-ofert-w-zakresie-dzialalnosci-na-rzecz-organizacji-pozarzadowych-oraz-dzialalnosci-w.html

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl