Nabór do Hufca Pracy na semestr letni

11 – 4 Hufiec Pracy w Starogardzie Gdańskim prowadzi nabór młodzieży na II semestr ( letni ) roku szkoleniowego 2015 /2016 do klas gimnazjalnych przysposabiających do pracy ( I, II, klasa).

Warunkiem przyjęcia do hufca jest ukończone przez kandydata 15 lat najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i nie ukończone 18 lat oraz podjęcie praktyki zawodowej w wybranym przez siebie zawodzie.

Oprócz umożliwienia kontynuowania nauki w gimnazjum Hufiec Pracy proponuje przyuczenie do konkretnego zawodu. Po ukończeniu gimnazjum można kontynuować naukę zawodu w formie kursowej.

Dokumenty oraz wszelkie dodatkowe informacje można pobrać i uzyskać  osobiście w biurze hufca:  Oś. 60-lecia ONP 14 w Starogardzie Gdańskim lub telefonicznie – 058 775 30 65, tel. kom. 887 873 118 w godz. 7.45 – 15.45.