Nie prześpij swojej szansy – nabór do Hufca Pracy trwa

11 – 4 Hufiec Pracy w Starogardzie Gdańskim informuje o rozpoczęciu naboru młodzieży na rok szkoleniowy 2017/2018 do szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy (kl. VII) oraz do gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy (II, III klasa). Po ukończeniu szkoły można podjąć naukę zawodu systemem kursowym.

Wszystkim zainteresowanym Hufiec Pracy proponuje przyuczenie do konkretnych zawodów. Uczestnicy hufca objęci zostaną opieką wychowawczą, zajęciami profilaktycznymi, resocjalizacyjnymi i wychowawczymi.

Młodzież będzie uczestniczyć w szeregu imprez kulturalnych i sportowych, brać udział w realizowanych w hufcu programach europejskich, rozwijać swoje pasje podczas zajęć kółek zainteresowań. Młodzi ludzie będą mogli także uzyskać pomoc w sytuacjach kryzysowych. Ponadto objęci zostaną szeroko pojętym wsparciem doradcy zawodowego.

W hufcu działa również Rada Młodzieży, Klub Aktywnych, Klub Absolwenta.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać osobiście w siedzibie Hufca Os. 60-lecia ONP 14 w Starogardzie Gdańskim lub telefonicznie pod nr 58 775 30 65, codziennie w godz. 7.45 – 15.45.

Facebook: 11-4 Hufiec Pracy Starogard Gdański https://www.facebook.com/11-4-Hufiec-Pracy-Starogard-Gda%C5%84ski-876598062355199/?fref=ts