Mały Grant

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gmina Miejska może zlecać realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert. Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Gminę na realizację, tzw. „małych grantów” nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych.

Kwota dofinansowania takiego zadania nie może przekroczyć 10.000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

W danym roku kalendarzowym kwota środków finansowych przekazanych z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański dla danej organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych w trybie tzw. „małych grantów” nie może przekroczyć 20.000 złotych.

Po zapoznaniu się z ofertą Prezydent Miasta Starogard Gdański uznał za celowe dofinansowanie zadania z zakresu turystyki dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kociewie”, pn. „Gwiazdkujemy miasto! – uatrakcyjnienie przestrzeni miejskiej poprzez ustawienie rzeźby w parku miejskim”. Proponowana kwota dotacji 6250 zł.

Na uwagi oczekujemy w terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty. Można je składać w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, Biuro Obsługi Klienta (parter, pok. nr 01) ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: natalia.biesiada@um.starogard.pl

Link do oferty: https://bip.starogard.pl/a,23671,maly-grant-gwiazdkujemy-miasto-uatrakcyjnienie-przestrzeni-miejskiej-poprzez-ustawienie-rzezby-w-par.html

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl