LXIII Sesja Rady Miasta

LXIII Sesja Rady Miasta Starogard Gdański odbędzie się 25 października o godz. 12:00 w sali 102 w Urzędzie Miasta przy ul. Gdańskiej 6.

Porządek obrad: 
1. Otwarcie LXIII sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LXII sesji Rady Miasta.
5. Informacja o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych.
6. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
7. Informacja na temat polityki mieszkaniowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2023 rok (zmiana 9):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) przedstawienie opinii komisji stałych; Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Edukacji, Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Kultury i Promocji Miasta, Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki, Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa;
3) podjęcie uchwały.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2023-2036 (zmiana 9):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) przedstawienie opinii komisji stałych; Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
3) podjęcie uchwały.
10. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
11. Wolne wnioski i informacje – w tym przedstawienie treści zapytań i interpelacji radnych wraz z odpowiedziami.
12. Zakończenie obrad LXIII sesji Rady Miasta.