LX Sesja Rady Miasta

LX Sesja Rady Miasta odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 r. o godz. 12:00 w sali 102 Urzędu Miasta Starogard Gdański przy ul. Gdańskiej 6.

Porządek obrad
1. Otwarcie LX sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2023 rok (zmiana 6).
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Edukacji, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki;
4) podjęcie uchwały.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2023-2036 (zmiana 6).
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uzyskania opinii Zarządu Powiatu Starogardzkiego w związku z zamiarem zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia PUK „STARKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim wykonywania zadań własnych z zakresu zapewnienia dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami, mieszkańcom Gminy Miejskiej Starogard Gdański, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu Publicznego Nr 3 w Starogardzie Gdańskim.
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego.
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej;
4) podjęcie uchwały.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia petycji dotyczącej rozwiązania problemu ubóstwa menstruacyjnego poprzez zapewnienie bezpłatnego dostępu do środków higieny osobistej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański.
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Starogard Gdańskim.
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
14. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
15. Wolne wnioski i informacje – w tym przedstawienie treści zapytań i interpelacji radnych wraz z odpowiedziami.
16. Zakończenie obrad LX sesji Rady Miasta.