LV Sesja Rady Miasta

LV Sesja Rady Miasta odbędzie się dnia 1 lutego 2023, godz. 12:00 w sali 102 Urzędu Miasta, przy ul. Gdańskiej 6.

Porządek obrad

1. Otwarcie LV sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
6. Informacja na temat projektu Programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Miejskiej Starogard Gdański w latach 2023-2026”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2023 rok (zmiana 1):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Edukacji, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki;
4) podjęcie uchwały.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2023-2036 (zmiana 1):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych i Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych;
4) podjęcie uchwały.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie dotacji dla niesamorządowych przedszkoli, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, które stosują zasady odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz czasu bezpłatnego nauczania przewidziane dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański.
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych i Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w 2023 roku.
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych i Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określania kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla przedszkoli.
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
13. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Starogardzkim.
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych i Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określania stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu celem zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodzica i opiekuna.
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Miejskiej Starogard Gdański w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w zakresie dożywiania.
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny udziału w gruncie, przynależnego do lokalu mieszkalnego sprzedanego na poszerzenie istniejącej nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej.
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych i Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.