LII Sesja Rady Miasta

LII Sesja Rady Miasta odbędzie się 9 listopada 2022 r. o godz. 15:00 w sali 102 Urzędu Miasta Starogard Gdański przy ul. Gdańskiej 6.

Porządek obrad
1. Otwarcie LII sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2022 rok (zmiana 10).
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2022-2034 (zmiana 10).
5. Zakończenie obrad LII sesji Rady Miasta.