Kursy oraz wycieczki dla emerytów, rencistów i inwalidów

 

Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI w Starogardzie Gd. zaprasza na bezpłatny kurs:

   – j. angielskiego – 12 osób

   – j. niemieckiego – 12 osób

– komputerowy – 10 osób

Jednocześnie informujemy, że organizujemy:
1. w dniach: 11.04 – 13.04.2019 r 3-dniową wycieczkę na trasie:
Berlin – Poczdam – Wyspa Tropikalna
koszt wycieczki: 780,- zł

2. 1-dniową wycieczkę w dniu 1.06.2019 r
do Malborka i Parku Jurajskiego.

Zapisy przyjmujemy w biurze PZERiI – UM p. 027
od wtorku do piątku w godz. 9:00 – 13:00

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl