Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Starogard Gdański na lata 2021-2030”.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.) oraz uchwałą nr XXX/359/2020 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Starogard Gdański na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zapraszam mieszkańców Gminy Miejskiej Starogard Gdański, gminy sąsiednie i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Starogard Gdański na lata 2021-2030 w ramach konsultacji społecznych.

Konsultacje potrwają od 25.06.2021 r. do 29.07.2021 r.

Wszyscy zainteresowani mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia bądź uwagi do projektu Strategii, które można zgłaszać na udostępnionym formularzu, który następnie należy przesłać na adres: Urząd Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański (decyduje data wpływu formularza do Urzędu) lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie, lub przesłać zeskanowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ratusz@um.starogard.pl (w tytule należy wpisać „Uwagi do Strategii Rozwoju”)
Wnioski, zastrzeżenia, uwagi zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

STAROGARD GDAŃSKI UM – Strategia Rozwoju

Formularz zgłaszania uwag w ramach konsultacji

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl