Konsultacje społeczne

Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie przyjęcia „Programu Wsparcia Rodziny w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na lata 2021 – 2023”

Działając na podstawie Uchwały Nr LXII/539/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Prezydent Miasta Starogard Gdański poddaje konsultacjom społecznym projekt uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu Wsparcia Rodziny w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na lata 2021 – 2023”.

Projekt uchwały przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających lub mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Projekt uchwały jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom. Formularz uwag do projektu uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie przyjęcia „Programu Wsparcia Rodziny w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na lata 2021 – 2023” pobrać można ze strony www.starogard.pl lub otrzymać pocztą elektroniczną po uprzednim zwróceniu się do Wydziału Spraw Społecznych na adres mailowy: ewa.zyczynska@um.starogard.pl.

Na uwagi oczekujemy w terminie od 24 listopada do 1 grudnia 2020 r., można je składać na załączonym formularzu uwag w wersji elektronicznej na adres ewa.zyczynska@um.starogard.pl.lub faxem na nr 58 530 61 11.

Informacja o wynikach konsultacji zamieszczona zostanie na stronie internetowej www.starogard.pl.

Informacji w sprawie projektu uchwały udziela pracownik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Starogard Gdański, Ewa Życzyńska, tel. 58 530 60 92, e-mail ewa.zyczynska@um.starogard.pl.

Pliki do pobrania: 
formularz_konsultacji_spolecznych
uchwała – program wsparcia rodziny