Konkurs publicystyczny im. Edmunda Falkowskiego

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej organizuje po raz osiemnasty konkurs publicystyczny imienia Edmunda Falkowskiego.

REGULAMIN KONKURSU:

1. Celem konkursu jest upamiętnienie tego zasłużonego działacza kultury oraz zainteresowanie młodzieży problematyką regionalną, historią, tradycją, kulturą, współczesnym obliczem Kociewia.
2. Organizatorzy pragną skłonić młodych autorów do wypowiedzi ujętej w formę reportażu, eseju, artykułu problemowego na dowolny temat mieszczący się w szerokich granicach problematyki regionalnej Kociewia. Prace powinny obejmować od 3 do 8 stron maszynopisu. Autorem każdej pracy powinna być jedna osoba.
3. Konkurs adresowany jest do młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
4. Teksty opatrzone godłem wraz z zaklejoną kopertą zawierającą imię, nazwisko, wiek i adres autora oraz imię i nazwisko opiekuna należy składać do 5 kwietnia 2016 roku na adres Mirosław Kalkowski, 83-200 Starogard Gdański, ul. Kanałowa 19a/1 lub w Starostwie Powiatowym, 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17 pokój 312 Inspektor Kontroli Wewnętrznej.
5. Jury dokona rozstrzygnięcia konkursu i podziału nagród na początku czerwca w ramach Dni Starogardu.
6. TMZK zastrzega sobie prawo dysponowania plonem konkursu.

Dodatkowe informacji na temat konkursu można uzyskać od Mirosława Kalkowskiego pod numerem tel.: 601 96-80-10 lub w godzinach popołudniowych: 58 582-48-78.

Anna Więckiewicz

Wydział Informacji Społecznej anna.wieckiewicz@um.starogard.pl