Konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2018 r.

Informujemy, że ogłoszony został konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie znajduje się pod adresem: http://bip.starogard.pl/Article/get/id,20874.html 

 

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl