Konkurs ofert w zakresie promocji i organizacji wolontariatu na 2021 r.

Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/333/2020 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2020 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie promocji i organizacji wolontariatu na 2021 r.

Treść ogłoszenia znajduje się na stronie: https://bip.starogard.pl/m,437,2021-rok.html