Konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na 2022 r.

Na podstawie Uchwały Nr XL/491/2021 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na 2022 r.

Treść ogłoszenia znajduje się na stronie:
https://bip.starogard.pl/a,23769,konkurs-ofert-w-zakresie-dzialalnosci-na-rzecz-osob-niepelnosprawnych-oraz-dzialalnosci-na-rzecz-oso.html