Konkurs ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania na 2020 r.

Dotyczy konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania na 2020 r.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz związanym z tym zamknięciem urzędu dla interesantów, zmienia się zasadę dostarczenia potwierdzenia złożenia oferty/oferty realizacji zadania publicznego dla ofert złożonych na konkurs ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania na 2020 r. Dopuszcza się przesłanie drogą mailową skanu/zdjęcia potwierdzenia złożenia oferty/oferty realizacji zadania publicznego na adres wss@um.starogard.pl.Termin przesłania powyższych dokumentów wydłuża się do dnia 23 marca 2020 r., godz. 15.00. Po tym terminie oferty zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Joanna Jaśkowiak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6028
joanna.jaskowiak@um.starogard.pl